UNDERSØGELSER OG BEHANDLINGER

Graviditet: i 6-8 uge opretter vi graviditetspapirer. Bestil venligst tid hos sygeplejersken, der skal bookes ½ time. Her får du skrevet papirer, taget blodtryk, vægt og  blodprøver. Her gives du også en tid til ugen efter hos lægen til snak om screeningsønsker.
Der ligger tre lægebesøg i graviditeten:  i uge ca 10 (som ovenfor nævnt) og i uge 25 og 32.
Ved hvert besøg i klinikken undersøger vi urinen for protein. Derfor bedes du ved hvert besøg levere en urinprøve, gerne når du ankommer.

Børneundersøgelser foregår ved lægen: ved 5 uger, 5 mdr, 12 mdr, 2, 3, 4, og 5 år
Børnevaccinationer foregår ved sygeplejersken: ditekipol-hib og pneumokok:  ved 3 mdr., 5 mdr, 12 mdr og ditekipol ved 5 år. MFR vaccine ved 15 mdr. og 4 år.
HPV til piger  og drenge ved 12 år, gives 2 gange

Rygere og eksrygere med gener fra luftvejene: tilbydes en lungefunktionstest. Bestil tid hos sygeplejersken.

Forhøjet blodtryk: Vi tilbyder en årlig kontrol hos lægen. Denne kontrol forudgås af en tid hos sygeplejersken til blodprøver og blodtryksmåling en uge før lægetiden. Start med at bestille en tid hos sygeplejersken.

Diabetes kontrol: Vi tilbyder een gang årligt hos lægen, forudgået af en tid hos sygeplejersken til at få taget blodprøver mm. Derudover gives tid til yderligere kontroller hos sygeplejersken efter behov.

KOL-kontrol: Der ligger en årlig kontrol, først en tid hos sygeplejersken på ½ time, dernæst en tid en uge efter til svar hos lægen. Ved behov aftales hyppigere kontroller.