LÆGERNE

Læge Carsten Laybourn
Speciallæge i almen medicin
f. 1960

 

Læge Lena Fink-Jensen
Speciallæge i almen medicin
f. 1959

 

Læge Dorte Moesby Andersen
Speciallæge i almen medicin. 
f. 1979

På barsel fra 23. oktober 2020 til 15. november 2021.