PERSONALE

Rikke Risager

Reservelæge. Og er i gang med speciallægeuddannelsen til praksislæge.

Startet i klinikken 1. september og skal være her til slut november 2022. 

 

Anders Mogensen

Reservelæge, Er i gang med speciallægeuddannelsen til praktiserende læge.

Er her 1 dag om måneden mens han er på sit hospitalsophold

 

Maryam Gheshlaghi

Reservelæge.  Er her 1 dag om måneden mens hun er på sit hospitalsophold

 

Mie Hestbæk

Reservelæge. Og er i gang med speciallægeuddannelsen til praksislæge.

Startet i klinikken 1. november og skal være her til slut december 2022.  

 

Ida Ammitzbøll

Uddannelselæge.

Startet i klinikken 1. september 2022 og skal være her til ultimo februar 2023.