TIDSBESTILLING

KONSULTATION

Vi har kun konsultation efter aftale/tidsbestilling.
Der er mandag, tirsdag og torsdag konsultation i tidsrummet kl. 9 - 16. 
Fredag er der konsultation i tidsrummet kl. 9 - 14.
Onsdag er der kun aftenkonsultation i tidsrummet kl. 15 - 18.

Ved akut sygdom med behov for konsultation samme dag, bedes man ringe til sekretæren og få en tid, mellem kl 08 - 09 på telefon 39 65 06 40

Om onsdagen kan der bestilles akut tid i tidsrummet 08-16

Husk at medbringe sundhedskortet. Dette er vores dokumentation overfor Regionen at du er mødt i klinikken. 

Som udgangspunkt er der i skemaet sat 4 patienter til i timen. Nogle konsultationer er hurtigt klaret – andre varer længere tid. 

Dertil vil der i en lægeklinik altid kunne opstå akutte sager, der skal klares oveni det fastlagte skema. Derfor er den tid, man får, en cirkatid, selvom vi bestræber os på at se vores patienter til den aftalte tid.

TELEFONKONSULTATION

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 8 - 8:45. Her sidder lægerne ved telefonen.

Onsdag: Kun ved akut opstået sygdom, kan lægen kontaktes mellem kl. 08 - 16 på det telefonnummer, som opgives på telefonsvareren.

Der kan IKKE laves henvisninger, receptfornyelser eller oplyses prøvesvar i telefontiden. Dette skal der bestilles tid til en konsultation ved lægen.

Generelt  henstiller vi til, at problemstillingen holdes kort, for at reducere ventetiden.