PERSONALE

Mie Hestbæk

Reservelæge, i gang med speciallægeuddannelsen til praktiserende læge. 

Starter i klinikken 1. oktober og skal være her 7 måneder

Rikke Risager

Reservelæge. Og er i gang med speciallægeuddannelsen til praksislæge.

Startet i klinikken 1. september og skal være her 1 år. 

Anders Mogensen

Reservelæge, Er i gang med speciallægeuddannelsen til praktiserende læge.

Er her 1 dag om måneden mens han er på hans hospitalsophold

Maryam Gheshlaghi

Reservelæge.  Er her 1 dag om måneden mens hun er på hendes hospitalsophold