PERSONALE

Rikke Risager

Reservelæge. Og er i gang med speciallægeuddannelsen til praksislæge.

Startet i klinikken 1. september og skal være her 1 år. 

 

Anders Mogensen

Reservelæge, Er i gang med speciallægeuddannelsen til praktiserende læge.

Er her 1 dag om måneden mens han er på sit hospitalsophold

Maryam Gheshlaghi

Reservelæge.  Er her 1 dag om måneden mens hun er på sit hospitalsophold

Niels Jacobsen

Reservelæge. Og er i gang med speciallægeuddannelsen til praksislæge.

Startet i klinikken 1. maj 2022 og skal være her til 31. oktober. 

 

Ida Ammitzbøll

Uddannelselæge.

Startet i klinikken 1. september 2022 og skal være her til ultimo februar 2023.