LÆGERNE

Læge Carsten Laybourn
Speciallæge i almen medicin
f. 1960
Læge Lena Fink-Jensen
Speciallæge i almen medicin
f. 1959
Læge Dorte Moesby Andersen
Speciallæge i almen medicin. 
f. 1979
På barsel fra 23. oktober 2020 til 15. november 2021.